MENGENAI SISTEM

e-Tegar adalah singkatan dari Sistem Pendaftaran Penduduk Miskin Tegar Negeri Kelantan yang dibangunkan oleh Unit Perancang Ekonomi bagi memberi kemudahan kepada Pejabat Tanah Dan Jajahan (PTJ) mengumpul maklumat dan profail Ketua Isi Rumah Miskin Tegar (KIR) di seluruh Negeri.

Statistik dan laporan yang dipaparkan adalah terkini akan memberi maklumat sebenar tahap miskin tegar di Negeri Kelantan berdasarkan profail yang dipungut diperingkat PTJ dan dibantu oleh Penggawa Daerah masing-masing. Profail yang didaftarkan adalah sahih dan tiada pertindihan.

GIS atau Geographic Information System menyediakan kemudahan pemetaan taburan KIR miskin tegar di seluruh Negeri Kelantan. GIS juga membantu Kerajaan Negeri Kelantan serta agensi pemberi bantuan dalam mengenalpasti kesesuaian bantuan yang diperlukan oleh KIR berdasarkan lokasi dan ekonomi persekitaran penduduk.

SIAPA YANG LAYAK MENDAFTAR?

Golongan yang mempunyai pendapatan kurang dari RM580.00, manakala pendapatan perkapita isi rumah adalah RM140.00 dengan bilangan isi rumah 4 orang.

Sumber : Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM)


Muat turun borang pendaftaran dan serahkan borang yang lengkap diisi kepada Pejabat Tanah dan Jajahan atau melalui Penggawa.

>>Muat turun<<

INFO KIR BERDAFTAR

NAMA : NIK LAH BIN NIK MAT
JAJAHAN : TUMPAT
DAERAH : SUNGAI PINANG
STATUS KAHWIN : BERKAHWIN
KECATATAN :
TANGGUNGAN : 7 ORANG
TARIKH MENDAFTAR : 29/05/2011
KEPERLUAN BANTUAN :
1. KEPERLUAN ASAS
REKOD BANTUAN :
1. KEWANGAN


MAKLUMAT BANTUAN

e-Tegar membantu mempermudahkan KIR mendapatkan bantuan-bantuan yang disediakan oleh agensi-agensi pemberi bantuan dengan lebih telus dan adil.

Antara bantuan-bantuan yang disediakan ialah sebagaimana berikut:


LOG MASUK E-TEGAR


Nombor. K/P :
Kata Laluan :
 

Jumlah Pelawat Terkini

Free Hit Counters