BORANG MAKLUMAN PENDUDUK MISKIN TEGAR

**Maklumat-maklumat yang diberi hendaklah tepat supaya tindakan dapat dibuat segera.
Nama :
Alamat :
Jajahan :
Ringkasan Maklumat :

MAKLUMAT PEMAKLUM

**Maklumat-maklumat yang diberi hendaklah tepat supaya tindakan dapat dibuat segera.
Nama :
Alamat :
Jajahan :
Daerah :
No. Telefon Pemaklum
: