Semakan Status Pendaftaran Miskin Tegar Negeri Kelantan
 
Arahan :Masukkan no. kad pengenalan anda tanpa ada tanda (-).
Masukkan no. kad pengenalan :
 

Ketua Isi Rumah (KIR) yang ingin mendaftar dalam e-Tegar hendaklah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Bagi yang layak, mereka perlu mengisi borang melalui Penggawa masing-masing atau hadir sendiri ke Pejabat Tanah Dan Jajahan yang berdekatan.

Sila download Borang

Panduan Pendaftaran dan Pengguna
1. Pendaftaran boleh dilakukan dengan memuat-turun borang pendaftaran melalui prtal e-Tegar (http://etegar.kelantan.gov.my) atau,
dengan menghubungi,
Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan (UPEN)
Tingkat 1, Blok 6, Kompleks Kota Darulnaim
Tel : 09-748 4259
atau, Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan (PPN)
Blok JKR 7, Kompleks Kota Darulnaim
Tel : 09-748 1180 / 09-748 5909
atau,
di seluruh Pejabat Tanah dan Jajahan (PTJ) di Negeri Kelantan.
2. Bagi orang awam atau wakil KIR dibolehkan membuat makluman ke alamat di atas atau dengan melayari portal e-Tegar. Makluman akan disiasat dan disahkan oleh Penggawa / PTJ.
3. Profil (Borang) pendaftaran akan disiasat dan disahkan di lapangan Pejabat Tanah dan Jajahan dan dimasukkan dalam Sistem e-Tegar.
4. Rekod dan sumber bantuan akan dikemaskini dari semasa ke semasa.
5. Pelarasan bantuan yang sesuai akan dilakukan bagi tujuan pemutihan