Anda digalakkan membantu Kerajaan Negeri dalam aktiviti membasmi miskin tegar. Anda boleh memaklumkan kepada kami dengan memberikan butiran KIR secara dalam talian menggunakan borang disebelah.

Anda digalak juga memaklumkan kepada kami KIR yang anda kenali yang dirasakan bukan golongan miskin tegar untuk dikeluarkan dari senarai e-Tegar.

Kerjasama dan keperihatian anda amat kami hargai dan siasatan susulan akan dilakukan.