STATISTIK TABURAN KETUA ISI RUMAH DAN PERATUS MISKIN TEGAR NEGERI KELANTAN
PERKARA BACHOK KOTA BHARU MACHANG PASIR MAS PASIR PUTEH TANAH MERAH TUMPAT KUALA KRAI GUA MUSANG JELI JUMLAH
Berdaftar 503 164 187 253 121 85 640 247 106 96 2,402
Belum Disahkan 3 6 29 11 36 3 0 19 9 0 116
Proses Pemutihan 0 2 19 43 1 0 0 0 1 0 66
Putih 277 495 106 400 514 252 484 18 43 89 2,678
Jumlah Penduduk
(Penduduk Negeri Kelantan 2018 )
(Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia)
162,530 596,906 113,623 231,842 143,116 149,215 187,285 135,232 113,883 50,852 1,884,484
Peratus Miskin Tegar 20.94% 6.83% 7.79% 10.53% 5.04% 3.54% 26.64% 10.28% 4.41% 4% 0.13%


STATISTIK TABURAN KETUA ISI RUMAH MENGIKUT PARLIMEN
PERKARA TUMPAT PENGKALAN CHEPA KOTA BHARU PASIR MAS RANTAU PANJANG KUBANG KERIAN BACHOK KETEREH TANAH MERAH PASIR PUTEH MACHANG JELI KUALA KRAI GUA MUSANG JUMLAH
Berdaftar 640 48 10 123 130 65 503 41 71 121 187 110 247 106 2,402
Belum Disahkan 0 6 0 6 5 0 3 0 3 36 29 0 19 9 116
Proses Pemutihan 0 1 1 30 13 0 0 0 0 1 19 0 0 1 66
Putih 484 168 47 220 180 181 277 99 210 514 106 131 18 43 2,678