STATISTIK TABURAN KETUA ISI RUMAH DAN PERATUS MISKIN TEGAR NEGERI KELANTAN
PERKARA BACHOK KOTA BHARU MACHANG PASIR MAS PASIR PUTEH TANAH MERAH TUMPAT KUALA KRAI GUA MUSANG JELI JUMLAH
Berdaftar 503 168 199 250 140 86 640 278 104 96 2,464
Belum Disahkan 3 3 17 1 15 7 0 5 0 0 51
Proses Pemutihan 0 10 19 29 5 13 0 0 0 0 76
Putih 277 495 106 414 528 252 484 18 54 89 2,717
Jumlah Penduduk
(Penduduk Negeri Kelantan 2018 )
(Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia)
162,530 596,906 113,623 231,842 143,116 149,215 187,285 135,232 113,883 50,852 1,884,484
Peratus Miskin Tegar 20.41% 6.82% 8.08% 10.15% 5.68% 3.49% 25.97% 11.28% 4.22% 3.9% 0.13%


STATISTIK TABURAN KETUA ISI RUMAH MENGIKUT PARLIMEN
PERKARA TUMPAT PENGKALAN CHEPA KOTA BHARU PASIR MAS RANTAU PANJANG KUBANG KERIAN BACHOK KETEREH TANAH MERAH PASIR PUTEH MACHANG JELI KUALA KRAI GUA MUSANG JUMLAH
Berdaftar 640 52 10 115 135 65 503 41 72 140 199 110 278 104 2,464
Belum Disahkan 0 2 0 0 1 1 3 0 7 15 17 0 5 0 51
Proses Pemutihan 0 1 2 16 13 7 0 0 11 5 19 2 0 0 76
Putih 484 168 47 234 180 181 277 99 210 528 106 131 18 54 2,717