STATISTIK TABURAN KETUA ISI RUMAH DAN PERATUS MISKIN TEGAR NEGERI KELANTAN
PERKARA BACHOK KOTA BHARU MACHANG PASIR MAS PASIR PUTEH TANAH MERAH TUMPAT KUALA KRAI GUA MUSANG JELI JUMLAH
Berdaftar 503 157 175 252 121 100 641 213 106 96 2,364
Belum Disahkan 3 6 38 9 29 2 11 27 9 0 134
Proses Pemutihan 0 2 19 19 1 0 0 0 1 0 42
Putih 277 495 106 401 515 224 494 18 43 89 2,662
Jumlah Penduduk
(Penduduk Negeri Kelantan 2018 )
(Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia)
162,530 596,906 113,623 231,842 143,116 149,215 187,285 135,232 113,883 50,852 1,884,484
Peratus Miskin Tegar 21.28% 6.64% 7.4% 10.66% 5.12% 4.23% 27.12% 9.01% 4.48% 4.06% 0.13%


STATISTIK TABURAN KETUA ISI RUMAH MENGIKUT PARLIMEN
PERKARA TUMPAT PENGKALAN CHEPA KOTA BHARU PASIR MAS RANTAU PANJANG KUBANG KERIAN BACHOK KETEREH TANAH MERAH PASIR PUTEH MACHANG JELI KUALA KRAI GUA MUSANG JUMLAH
Berdaftar 641 44 9 122 130 63 503 41 80 121 175 116 213 106 2,364
Belum Disahkan 11 3 0 6 3 2 3 1 2 29 38 0 27 9 134
Proses Pemutihan 0 1 1 6 13 0 0 0 0 1 19 0 0 1 42
Putih 494 168 47 221 180 181 277 99 188 515 106 125 18 43 2,662